Uvjeti korištenja

Odabirom “prihvaćam uvjete korištenja” dajem svoju izričitu suglasnost i privolu da moliza.me (u daljnjem tekstu stranica) prikuplja, obrađuje, koristi i analizira podatke koji se odnose na mene, uključujući i moje osobne podatke. Privola se izričito odnosi na podatke koje sam dala/dao stranici prilikom popunjavanja web obrasca za kontakt.
Ovime dajem izričitu privolu stranici da može poduzimati radnje vezano za obradu mojih osobnih podataka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, a u svrhu pružanja informacija o stranici i njenim aktivnostima.
Odabirom opcije „Pošalji“, potvrđujem da sam prije davanja suglasnosti obaviještena/obaviješten o sljedećem:
•suglasnost dajem dobrovoljno
•da sam informiran/a o svrsi obrade kojoj su podaci namijenjeni
•suglasnost mogu opozvati te moliza.me nakon toga više neće obrađivati podatke u svrhu za koju je suglasnost bila dana
•opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade prije njezina opoziva
•moliza.me će čuvati podatke o suglasnosti i obradama kako bi dokazala zakonitost obrade
Ova privola vrijedi do opoziva. Opozvati ju mogu pismenim putem slanjem e-maila na zahtjev@moliza.me